More sales result,
by building
sales
cultures

together.

Strategy

Sales process

Coaching & training

Sales, the oxygen to grow
your business

Als producent bent u dagelijks in de weer met productinnovatie of het verbeteren van uw productieprocessen.

De tijd die nodig is voor een gezonde sales-aanpak, de opbouw van een echte sales-cultuur die bij uw organisatie past, ontbreekt vaak.

Onze ervaring leert dat zonder een doordachte sales-strategie, en bijpassende processen met duidelijke vaardigheden, uw groei op een bepaald moment stagneert of zelfs omslaat in krimp.

Al vele jaren bouwen we bij Saleswhyz met succes aan een sales-gerichte bedrijfscultuur voor met name producenten.

We helpen sales-teams om op basis van zelfleiderschap iedere keer met veel enthousiasme nieuwe verkoopdoelstellingen te halen. Op die manier verhoogt u uw rendement en schaalt u uw business gefundeerd op.

the power of 'why'

Onze naam Saleswhyz zegt het al: voor ons draait alles om ‘waarom’.

Veranderingen binnen een organisatie worden pas gerealiseerd als het hele team overtuigd is van het waarom. Dat is ook de reden waarom het uitbouwen van een sales-gerichte cultuur veel meer oplevert dan enkele trainingssessies.

SALESWHYZ, voor een gedragen salescultuur, met meer rendement.

Edwin Donners.

Certified: Provocative Therapy, Discovery Insight practioner